O NAMA

"GRADIS" d.o.o. je preduzeće za projektovanje i izgradnju hidrotehničkih objekata osnovano 1991. godine i do danas je izgradilo preko 150 značajnijih objekata iz oblasti hidrotenike i putne infrastrukture. Pored izvođenja bavi se i projektovanjem hidrotehničkih objekata i objekata putne infrastrukture.

Posedujemo VELIKU LICENCU za izvođenje objekata za koje dozvolu daje Ministarstvo Republike Srbije za sledeće objekte:

  • I010G3 – radova na hidrotehničkim objektima na visokim branama i akumulacijama ispunjenih vodom, jalovinom ili pepelom za koje je propisano tehničko osmatranje
  • I071G3 – radova na hidrotehničkim objektima na međuregionalnim i regionalnim objektima vodosnabdevanja, kanalizacije, gradskim sistemima za vodosnabdevanje i kanalisanje otpadnih voda
  • I080G3 – radova na hidrotehničkim objektima na regulacionim radovima za zaštitu od velikih voda gradskih područja i ruralnih površina većih od 300 ha

D.O.O. "Gradis" poseduje svu potrebnu mehanizaciju i opremu za vrstu i obim posla kojim se bavi.

Kolektiv, pored diplomiranih ekonomista, inžinjera, osoblja za obuku radnika za bezbedan i zdrav rad ima i pet stalno zaposlenih diplomiranih inženjera sa licencama za projektovanje i izvođenje građevinskih objekata.

"GRADIS" d.o.o. - Čačak