DELATNOST

 • Mreže za vodosnabdevanje naselja
 • Mreže za kanalisanje otpadnih voda
 • Protivpožarne instalacije
 • Zalivne sisteme do i preko 300ha
 • Visoke nasute brane
 • Regulacija rečnih tokova
 • Uređenje rečnih korita
 • Izgradnja nasipa za zaštitu od poplava
 • Izgradnja ribnjaka
 • Podbušivanje čeličnih cevi ispod puta i objekata
 • Crpne stanica
 • Vodozahvatne građevine
 • Sanacije hidrotehničkih objekata
 • Komunalne deponije
 • Saobraćajnice