Sedište: Toplička 33, 32000 Čačak, Srbija

Telefon: +381 (32) 325 130; 345 006

Lice za kontakt: Miloljub Milosavljević, dipl.inž.građ.

Matični broj: 07589697

Šifra delatnosti: 4291

PIB: 100897816

Broj računa: 155-175-67 HALKBANK A.D. Beograd

E-mail: gradis@gradiscacak.com

Web: www.gradiscacak.com