MEHANIZACIJA

Za izvođenje građevinskih radova, d.o.o. "GRADIS" koristi savremenu mehanizaciju i u svom vlasništvu ima veći broj savremenih bagera, buldozera, valjaka, dizalica i teretnih vozila. Naše preduzeće prati trend stalne modernizacije mehanizacije i nabavke opreme za izvođenje specifičnih građevinskih radova i primenu savremenih tehnologija u izvođenju radova. Pored većeg broja i više vrsta teške mehanizacije d.o.o. "GRADIS" poseduje i veći broj mašina za čeono zavarivanje PE cevi, elektrofuziono zavarivanje cevi i mašina za utiskivanje različitog cevnog materijala različitog prečnika. Pored utiskivanja vodovodnih, kanalizacionih i zaštitnih čeličnih cevi do fi600 d.o.o. "GRADIS" poseduje odgovarajući kadar i tehnička rešenja za utiskivanje i većih prečnika cevi prema potrebi i zahtevu investitora. U cilju sprovođenja mera za rad u bezbednom i zdravom okruženju, naše preduzeće poseduje veći broj različitih podgrada tipa krings-verbau, Larsen talpe, građevinske staze kao i veći broj pumpi za obaranje nivoa podzemnih voda, otvorene drenaže i bunare.