Obaranje nivoa podzemnih voda sa održavanjem i obezbeđivanjem građevinskih jama