REFERENCE

Od osnivanja 1991. godine d.o.o. "GRADIS" je do danas izveo preko 150 objekata od visokog značaja i vrednosti. U našoj građevinskoj praksi primenili smo veliki broj različitih tehničkih rešenja za izvođenje najrazličitijih građevinskih radova čime smo stvorili veliku bazu podataka i iskustva potrebnu za pružanje adekvatnih usluga budućim investitorima.

Želimo da istaknemo da d.o.o. "GRADIS" poseduje VELIKU LICENCU za građenje objekata za koje odobrenje za izgradnju izdaje ministarstvo za kapitalne investicije, odnosno autonomna pokrajina i to:

 • I010G3 – radova na hidrotehničkim objektima na visokim branama i akumulacijama ispunjenih vodom, jalovinom ili pepelom za koje je propisano tehničko osmatranje
 • I071G3 – radova na hidrotehničkim objektima ha međuregionalnim i regionalnim objektima vodosnabdevanjai kanalizacije, gradskim sistemima za vodosnabdevanje i kanalisanje otpadnih voda
 • I080G3 – radova na hidrotehničkim objektima na regulacionim radovima za zaštitu od velikih voda gradskih područja i ruralnih površina većih od 300 ha


SKRAĆENA REFERENC LISTA IZGRAĐENIH OBJEKATA

 

 1. – 2013. godina

 

                        Objekat                                              Investitor                 God. izgradnje      Vrednost

 

1.Navodnjavanje Negotinske nizije II faza    JVP „Srbijavode“ Beograd         2003-04       7.547.169,00

2.Sanitarna deponija                                       JKP „17.Septembar“ GM

    „Vujan“ G.Milanovac                                 i IMG                                         2003-04     66.997.999,34

3.Pristupna saobraćajnica i parking

    kod bazena                                                  „Deviks“ Lazarevac                      2004          1.947.066,55

4.Nastavak izgradnje hidrosistema

    Negotinska nizija                                        JVP „Srbijavode“ Beograd           2004.         5.238.865,00

5.Primarni cevovod za vodu

    Trnjani - Aleksinac                          JP za izgradnju Opštine                2004.       15.691.491,00

6.Izgradnja kišne, fekalne i vodov. mreze

    „Balkanska“ ulica Čačak                             JP „Gradac“ Čačak                       2004.         1.889.250,00

7.Atmosferska kanalizacija Požega                 IRD                                               2004.         1.949.880,00

8.Magistralni cevovod Dragačevo                  JP „Gradina“ Lučani                     2004.         5.108.985,00

9.Hidroizolacija gasovoda Međa-Begejci

    dužine 4300 m                                            NIS-Novi Sad                               2004.         7.068.120,96

10.Izgradnja fekalne kanalizacije u

 1. 7. Oktobar JP „Gradac“ Čačak                       2004.             531.650,00

11.Sanacija proticajnog profila korita

    vodotoka u Sjenici                                      JVP „Srbijavode“ Beograd           2004.         6.202.659,00

12.Izvođenje zemlj. radova na popravci i

    održavanju gasovodnih sistema                  NIS-GAS Novi Sad                      2005.             789.222,00

13.Izgradnja betonskih objekata na gasnom

    polju Banatski Dvor u B.Dvoru sa

    pristupnim saobraćajnicama                        „Hidroinvest DTD“ N.Sad           2005        12.933.379,11

14.Izgradnja fekalne kanalizacije Kotraža

     Lučani                                                        JP „Direkcija za izgradnju“          2005        14.528.015,50

15.Magistralni cevovod PS Lisice

     Lučani                                                        JP „Direkcija za izgradnju“           2005          5.320.270,00

16.Izgradnja trotoara u ul.Sinđelićeva            JP „Gradac“ Čačak                       2005          1.262.010,00

17.Izgradnja region.sistema Negotinska

    nizija                                                            JVP „Srbijavode“ Beograd           2005        17.620.873,00

18.Izvođenje temeljnih, fekalnih i atmosferske

    kanalizacije „Merkator Centar“ Čačak sa

    pristupnom saobraćajnicom             „Energogroup“ Beograd               2005        56.908.616,00

19.Izvođenje radova II faze fekalne

    kanalizacijeu MZ Zablaće,Vapa i                SO Čačak

    Ježevica                                                       MZ Zablaće, Vapa, Ježevica    2005-06     19.209.550,00

20.Izgradnja fekalne kanalizacije

    MZ Konjevići                                              SO Čačak, MZ Konjevići           2005-06       9.955.380,00

21.Dogradnja deponije pepela u TE Kolubara

    Lazarevac                                                    „Devix” Lazarevac                     2005-06     69.111.225,30

22.Izgradnja priključaka MZ Zablaće MZ Zablaće                                 2005-06     12.186.214,00

23.Ribnjak Baranda 160 ha                            AD „Ribarstvo“ Baranda           2005-06     22.676.000,00

24.Izvođenje radova na proširenju                  JKP „17.Septembar“

    tela deponije II faza, Deponija „Vujan“     Gornji Milanovac                       2005-06     63.204.000,00

25.Izgradnja glavnog fekalnog kolektora       JP „Direkcija za izgradnju“

    Ø 315, Ø 400 i Ø 500 u naselju Lucani      Lučani                                           2006.         6.752.573,60

26.Izgradnja fekalne kanalizacije u naselju

    MZ Atenica                                                 SO Čačak, MZ Atenica                2006        20.619.656,65

27.Magistralni cevovod PS Lisice,rezervoar

    Džansko brdo                                              OP „RZAV“ Lučani                     2006          5.415.869,00

 1. Izgradnja vodovodne mreže, izrada

    kućnih priključaka i prilaznog puta

    izvorištu ( II faza )                                      MZ Torak                                      2006.       19.839.769,52

29.Izgradnja vodovodne mreže i izrada

    kućnih priključaka ( I faza )                        MZ Torak                                      2006.       10.458.662,40

30.Manipulativni plato za CMC                     CMC Beograd                                          2006.         7.616.621,50

31.Izvođenje specijalizovanih radova na

    podbušivanju čeličnih cevi za vodu            JKP „Vodovod“ Čačak                2006          3.205.582,00

32.Izgradnja cevovoda fekalne                       Republika Srbija-Kordinaciono

    kanalizacije Ø 200 u Atenici                       telo za otklanjanje posledica

od klizišta                                       2006          1.634.490,90

33.Izgradnja fekalne kanaliacije i CS

    (kesonski) u MZ Parmenac             SO Čačak, MZ Parmenac           2006-07     29.903.722,01

34.Izgradnja fekalne kanaizacije i CS

    (kesonski) u MZ Preljina                             SO Čačak, MZ Preljina               2006-07     21.367.329.48

35.Izgradnja fekalne kanalizacije i 4 CS

    sa obaranjem podzemnih voda u    

    MZ Konjevići                                              SO Čačak                                    2006-07     28.901.234.84

36.Uređenje kanala Kupinac na delu toka

    kroz naseljeni deo Obrenovca                     JVP „Srbijavode“ Beograd        2006-08   175.465.414.80

 1. Uređenje korita reke Mlave sa

 zastitnim nasipima                                          JVP „Srbijavode“ Beograd         2007-08     47.175.656,60

38.Izgradnja fekalne kanalizacije u

    ulici Ljubić Polje 33 u Čačku                      JKP „Vodovod“ Čačak                 2007         1.444.839,20

39.Popravka i popločavanje trotoara

   oko lokala na trgu Đure Salaja u Čačku       JP „Gradac“ Čačak                        2007             822.460,00

40.Regulacija potoka Limac u Kosjeriću        JVP „Srbijavode“ Beograd            2007         7.906.283,00

41.Izgradnja kišne kanalizacije u

    produžetku ulice Bulevar oslobođenja        Ministarstvo za infrastrukturu

    u Čačku                                                       Republike Srbije - Beograd            2007         1.423.980,00

42.Izgradnja fekalne kanalizacije na

   objektu Dom zdravlja u Kraljevu                 „Vodomat“ Kraljevo                      2007         2.538.479,72

43.Podbušivanje ispod magistrale Ø 600        „Građevinar-kop“- Beograd          2007              580.560,00

44.Sistem za navodnjavanje                            AD „Podunavlje“ Čelarevo       2007-08       4.005.651,60

45.Izgradnja fekalne kanalizacije                    MZ Apatin                                 2007-08       6.449.995,82

46.Sanacija flotacijske brane II jalovišta        Ministarstvo zaštite životne

    Veliki Krivelj u Boru                                  sredine – Beograd                      2007-08       17.097.479,61

47.Podbušivanje ispod magistralnog              JP „Direkcija za izgradnju“

    puta Požega – Arilje Ø 400             Požega                                            2008         1.830.180,00

 

 1. Izgradnja fekalne i kišne kanalizacije

    u naselju Jelav – Baroševac             „Devix” Lazarevac                         2008         7.800.905,00

 1. Izvođenje radova III faze fekalne

    kanalizacijeu MZ Zablaće,Vapa i                SO Čačak

    Ježevica                                                       MZ Zablaće, Vapa, Ježevica          2008         13.999.999,08

 1. Izgradnja II faze fekalne kanalizacije

    MZ Preljina                                                 SO Čačak                                       2008         16.849.899,80

 1. Izgradnja III faze fekalne kanalizacije

    i 3 CS sa obaranjem podzemnih voda u

    MZ Konjevići                                              SO Čačak                                       2008         21.282.880.81

 1. Izgradnja fekalne kanalizacije u „Vodovod i kanalizacija“

    MZ Klek                                                     Zrenjanin                                        2008         11.525.364,50

 1. Sanacija flotacijske brane I jalovišta Ministarstvo zaštite životne

    Veliki Krivelj u Boru                                  sredine – Beograd                          2008         32.902.060,95

 1. Izgradnja sekundarnog voda fekalne

    kanalizacije u MZ Prigrevica                       MZ Prigrevica                                2008           7.176.252,60

 1. Izgradnja zalivnog sistema u

    Dobričevu                                                   „Ecoagri Serbia“ Bela Crkva        2008          65.734.642,91

 1. Uređenje jezera 2 Begejske petlje

    u Zrenjaninu                                                „Bačkaput“ Novi Sad                    2008         67.242.938,00

 1. Zalivni sistem „Kula“ „Hidrozavod DTD“ Novi Sad    2008         15.023.394,20
 2. Izgradnja fekalne kanalizacije u Ministarstvo ekonomije i reg.

      Puhovu – Lučani                                       razvoja – Beograd                          2008         13.792.787,00

 1. Izgradnja sanitarne kanalizacije „Vodovod i kanalizacija“

      Klek II faza                                               Zrenjanin                                        2009         29.114.059,70

 1. Izgradnja kanalizacione mreže „Vodovod i kanalizacija“

      u Elemiru                                                   Zrenjanin                                       2009          24.446.452,92

 1. Izgradnja zalivnog sistema u „Dijamant agrar“

      Mihajlovu                                                  Zrenjanin                                       2009            5.189.276,40

 1. Zalivni sistem Čelarevo IV faza „Delta agrar“ Bački Jarak       2009            3.740.030,00
 2. Izgradnja kanalizacije u Šumarskoj J.P. „Beli izvor“

      ulici u Vrnjačkoj Banji                              Vrnjačka Banja                             2009               685.000,00

 1. Rekonstr. dela kanalizacije u „Vodovod i kanalizacija“

      Futoškoj ulici u Novom Sadu                   Novi Sad                                       2009          65.810.852,75

 1. Sistem za navodnjavanje voćnjaka

      27 ha u Čelarevu                                       „Delta agrar“ Bački Jarak             2009              26.955,57 €

 1. Zalivni sistem u Apatinu „Delta agrar“ Bački Jarak       2009              18.103,85 €
 2. Utiskivanje čelične kolone Ø 600

      u Baru                                                       „CmC“ Herceg Novi                    2009               25.480,00 €

 1. Kanalizacioni sistem u Tivtu

      faza II (vodovod, kanalizacija i

     crpne stanice)                                             “Pfeiffer” Beograd                 2009-2011     4.004.822,13 €

 1. Kanalizacioni sistem u Tivtu

      faza III (vodovod, kanalizacija i              

     crpne stanice)                                             “Pfeiffer” Beograd                 2011- 2013    7.520.987,71 €     

 


2001 – 2003 godina

 

1.Zalivni sistem Kovačica (dogradnja)           JP „Jaroslav Černi“ Beograd         2001.         1.350.000,00

2.Rekonstrukcija zalivnog sistema Neuzina    DP „Bratstvo - Jedinstvo“            2001.         1.500.000,00

3.Ravitalizacija zalivnog sistema

    Jaša Tomić                                                   DP „Ratar“ Jaša Tomić                 2001.         1.080.300,00

4.Kišna kanalizacija ul.416,413,410 Čačak    JP „Gradac“ Čačak                       2001          2.862.418,00

5.Popravka zaliv.sistema „Mladost“ Botoš     DP „Mladost“ Botoš                     2001.            923..700,00

6.Fekalna kanalizacija Ljubić polje                 JP „Gradac“ Čačak                       2001.             700.000,00

7.Kišni kolektor ul br.7 Čačak

    Ø1600, l=500 m                                          SO Čačak                                      2001.         4.212.696,00

8.Ribnjak „Klek“ Klek P=100 ha sa

    Crpnom stanicom na Begeju 400 l/s, potisni

    cevovod Ø 400 i Ø 500, l=1000 m, izvedeni

    nasipi u količini od 200.000 m3                         ZZ „Agro-Klek“ Klek   2001-02.      32.909.660,00

9.Kišni kolektor Čačak Ø 1400 l=500 m

    i vodovod MZ Prislonica i MZ Kulinovci  IMG                                          2001-02       10.379.858,00

10.Kišna kanalizacija „Košutnjak“

    Ø 300, l=300 m                                           JP „Gradac“ Čačak                       2002.         1.992.203,00

11.Regulacija toka Grdičke reke                     ACDI/VOCA                               2002.         1.965.954,04

12.Vodosnabdevanje sela Rakova

    Rezervoar za vodu 100 m3 i cevovod

    l=2.5 km                                                      ACDI/VOCA                               2002.         5.459.788,00

13.Izgradnja ulice Kolubarski trg I faza

    u Lazarevcu                                     „Devix“ Lazarevac                        2003.             461.520,00

14.Fekalna kanaliz. M.Z. Zablaće,

    Vapa, Ježevica I faza                                  SO Čačak                                      2003          13.230.391,50

15.Kišni kolektor ul.R.Parezanovića, Čačak   JP „Gradac“ Čačak                       2003.             508.711,00

16.Izrada bunara vodovod Žitište                  JP „Razvoj“ Žitište                       2003.         3.591.340,00

17.Rekonstrukcija sistema za navod.

    Neuzina                                                       Pokrajinski fond N.Sad                2003.         3.005.400,00

18.Izgradnja vodovoda II visin. zone

    u G. Milanovcu                                           „17 septembar“ GM                      2003          5.107.565,50

19.Rekontrukcija taložnih polja tehnološke

    vode sa zemljom na deponiji Šećerane

    u Vrbasu                                                      DVP „Bačka“ Vrbas                     2003          5.100.000,00

20.Potisni cevovod (zalivni sistem)

    BAG*DEKO                                              Pokrajinski fond N.Sad                2003          8.252.485,00

21.Izgradnja bunara za vodosnabdevanje

    Sela Kukići                                                  SO Čačak, JKP „Vodovod“         2003              899.290,00

  

1992 – 2000 godine

 

1.Izgradnja vodovoda R.Topolovac               MZ Ravni Topolovac                    1992.           7.780.317,00

2.Popravka izolacije magistralnih gasovoda

    Međa-Elemir i Mokrin Jug-Kikinda            “Udarnik” Zrenjanin                   1992-93    482.407.747,00

3.Zalivni sistem „Mladost“ Botoš                   ZZ „Mladost“ Botoš                     1992.         40.761.500,00

4.Drenažni sistem „Zabašće“ Bašaid              „1.Oktobar“ Bašaid                      1993.         66.999.704,00

5.Čišćenje taložnih polja-šećerana Zr. Fabrika šećera Zrenjanin               1993.         70.000.000,00

6.Vodovodna mreža „Radovina II“ Požega   JP za izgradnju Požega                 1994.                16.291,00

7.Rekonstrukcija vodovoda Ravni

    Topolovac                                                   ZZ Ravni Topolovac                     1994.                16.750,00

8.Kišna kanalizacija „Prudovi“ Požega           JP „Putevi“ Užice                         1994.                20.501,00

9.Fekalna kanalizacija „Prudovi“ Požega       JP „Putevi“ Užice                         1994.                67.560,00

10.Ribnjak „Stara ciglana“ Bašaid                  „1.Oktobar“ Bašaid                      1994.              520.563,00

11.Zalivni sistem „Nakovo“ Nakovo              ZZ „Nakovo“ Nakovo                  1994.                77.705,34

12.Zalivni sistem „Glogonj“ Glogonj JP „Jaroslav Černi“ Beograd         1994.              212.494,00

13.Zalivni sistem „Sloboda“ Klek                  ZZ „Agro-Klek“ Klek       1995.              755.800,00

14.Fek. kanaliz. „Mala kolonija“

    Zrenjanin                                                     JP „Vodovod“ Zrenjanin              1995.              302.330,00

15.Fek. kanaliz. MZ „Vladimir Rolović“

    Zrenjanin                                                     JP „Vodovod“ Zrenjanin              1995.              292.721,00

16.Fek. kanaliz. „Zeleno polje II“ Zrenjanin  JP „Vodovod“ Zrenjanin              1995.              308.732,00

17.Kišni kolektor Turski Begej, Zrenjanin      JP „Vodovod” Zrenjanin              1996.              258.898,00

18.Kolska vaga – gradj. radovi

    „Prvi Oktobar“ Bašaid                                „1.Oktobar“ Bašaid                      1996.                55.669,00

19.Fek.kanaliz. u MZ „Žarko Zrenjanin“

    Zrenjanin                                                     JP „Vodovod“ Zrenjanin              1996.              477.577,00

20.Fek. kanaliz.u MZ „Sonja Marinković“

    Zrenjanin                                                     JP „Vodovod“ Zrenjanin              1996.              812.463,00

21.Radovi na izgradnji Crpne stanice na

    podsistemu Plazović Kolut o 19 m3/s

    I faza                                                           VP „Zapadna Bačka“ Sombor      1996               980.365,00

22.Regionalni podsistem Plazović Kolut, l=7 km

    otvoreni zemljani kanal u nasipu i useku

    za protok od 19 m3/s                                   JVP „Srbijavode“ N.Sad            1996-98         5.967.006,00

23.Gradj. radovi na postavljanju optičkog

    kabla Batočina-Smed. petlja, Niš-Prokuplje

    Pirot-Dimitrovgrad                                     “Telefonkabal” Beograd               1997               653.412,00

24.Fek. kanaliz. u MZ „Vladimir Rolović“

    Zrenjanin                                                     JP „Vodovod“ Zrenjanin              1997.              601.967,00

25.Sanacija prevodnice Bezdan                      JVP „Srbijavode“ N.Sad              1997.              302.905,00

26.TT mreža u Loznici - gr. radovi

    (Stupnica, Brezjak)                                     „Telefonkabal“ Beograd               1997.           1.734.187,00

27Čelični cevovod hidrosistema Negotinska nizija

    Ø 300 - Ø 600, l=6.000 m,

    cevi obezbedio investitor JVP                    „Srbijavode“ Beogard               1997–98          2.436.524,00

28.Izgradnja zalivnog sistema Kovačica         JP „Jaroslav Černi“ Beograd      1997-98.            531.000,00

29.Primarno prečišćavanje otpadnih voda

    farme „Mecker“ Panonija i fertirigacija      „Hidrozavod“ N.Sad                    1998.              951.799,00

30.Deo radova na regionalnom sistemu

    Kikinda                                                       VDP „Gornji Banat“ Kikinda       1998.              496.569,00

31.Gasovod Preljina-G.Milanovac                  „Graditelj“ G.Milanovac                1999              987.902,00

32.Vodovodna mreža Žitište                          JKP „Razvoj“ Žitište                1999-2005     15.485.000,00

33.Kišna kanalizacija ul.415 Čačak                JP „Gradac“ Čačak                        2000              396.320,00

34.Odbrambeni nasip Zapadne Morave u Čačku

    l=500 m, 20.000 m3 sa glinenim ekranom

    za zaštitu gradske deponije od velikih voda

    reke Z. Morave sa premeštanjem dela

    gradske deponije sa lokacije nasipa            JP „Gradac“ Čačak                     2000-02         3.695.477,00

35.Kišna kanalizacija Lajkovac                       „Devix“ Lazarevac                         2000.        14.736.760,00

36.Sistem za navodnjavanje Negotin JVP „Srbijavode“ Beograd            2000.          7.017.507,00